Amortyzatory przednie oraz tylne z zastosowaniem logiki obsługi CTD

Celem innowacyjnego systemu ustawień CTD (Climb = wspinaczka/podjazd, Trail = ścieżka, Descend = zjazd) jest ułatwienie szybkiego dopasowania charakterystyki pracy amortyzatora przedniego oraz tylnego do panujących warunków terenowych podczas jazdy.

 

Ustawienie Climb - Maksymalne ustawienie tłumienia powolnej kompresji, celem zredukowania uciążliwego efektu huśtania się podczas podjazdów.
Uwaga: Jedynie w amortyzatorach tylnych wykonanych w technologii Dish ustawienie Climb jest jednoznaczne z pełną blokadą amortyzatora. W pozostałych przypadkach amortyzatory przednie oraz tylne pozostają w dużej części aktywne!

Ustawienie Trail - Uśrednione ustawienie tłumienia powolnej kompresji, pozwalające na uzyskanie kompromisu między czułą pracą zawieszenia na nierównościąch oraz wydajnością podczas pedałowania. Ustawienie to jest także zalecane w przypadku lekkich zjazdów!

Ustawienie Descend - Całkowite otwarcie tłumienia powolnej kompresji, pozwalające maksymalną kontrolę roweru podczas szybkich i agresywnych zjazdów!

 

Rodzaje regulacji w amortyzatorach przednich oraz tylnych

 

Czerwone pokrętło - Służy do odpowiedniego ustawienia poziomu tłumienia powrotu. Zwiększając lub zmniejszając tłumienie powrotu spowalniamy lub przyspieszamy powrót amortyzatora do stanu ugięcia wstępnego (tzw. stanu gotowości). W celu zwiększenia tłumienia powrotu należy przekręcić czerwone pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Analogicznie, w celu zmiejszenia tłumienia powrotu pokrętło należy przekręcić w przeciwnym kierunku.

 

Dobrze wiedzieć: Generalizując można stwierdzić, że zwiększenie tłumienia powrotu (= wolniejszy powrót do stanu ugięcia wstępnego) pozytywnie wpływa na komfort pracy zawieszenia. Niestety w przypadku szybkiej/sportowej jazdy po nierównościach zbyt mocne ustawienia tłumienia powrotu spowoduje skurczenie się amortyzatora tym samym nie pozwalając mu na odpowiednią reakcję na dalsze przeszkody. W ten sposób zbyt mocne ustawienie tłumienia powrotu negatywnie wpłynie na komfort, sterowność i tym samym bezpieczeństwo użytkownika! Tak więc odpowiednie ustawienie poziomu tłumienia powrotu ma charakter kompromisu. Dla ułatwienia kilka wskazówek: Dla początkujących zalecamy uśrednienie tłumienia powrotu. Czym wyższe tempo jazdy oraz czym więcej nierówności, tym bardziej należy zredukować poziom tłumienia powrotu! Zachęcamy także do indywidualnego eksperymentowania z regulacją tłumienia powrotu oraz do aktywnego korzystania z tej regulacji podczas użytkowania! W przypadku rowerów w pełni zawieszonych należy zwrócić uwagę na możliwie identyczne ustawienie tłumienia powrotu w przednim oraz tylnym amortyzatorze!

 

Niebieska dźwignia CTD - Służy do odpowiedniego dopasowania poziomu tłumienia powolnej kompresji do panujących warunków terenowych (zobacz wcześniejsze wyjaśnienia zasady ustawień CTD).

 

Czarne pokrętło (wyłącznie w amortyzatorach z serii Factory) - Służy do ustawienia odpowiedniego poziomu tłumienia powolnej kompresji w pozycji Trail. Zwiększając tłumienie powolnej kompresji podnosimy wydajnojść zawieszenia podczas pedałowania, równocześnie redukując jego czułość na mniejsze nierówności. W celu zwiększenia tłumienia powolnej kompresji należy przekręcić czarne pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Analogicznie, w celu zmniejszenia tłumienia powolnej kompresji pokrętło należy przekręcić w przeciwnym kierunku.

 

Dobrze wiedzieć: Dla użytkowników z ambicjami sportowami zalecamy jeździć na zwiększonym tłumieniu powolnej kompresji. W tym przypadku ppriorytet należy kłaść na podniesienie wydajności pedałowania. Równocześnie należy pamiętać, że podczas szybkiej jazdy nawet drobne nierówności działają z siłą wystarczającą do pełnej aktywacji zawieszenia. Z drugiej strony, zbyt niski poziom tłumienia powolnej kompresji przyczynia się do utraty sterowności w postaci tzw. nerowości zawieszenia. Także w przypadku regulacji tłumienia powolnej kompresji zachęcamy do eksperymentowania oraz aktywnego korzystania z tej regulacji podczas użytkowania!


Ustawienie właściwego ugięcia wstępnego (SAG) - Aby zapewnić optymalną pracę zawieszenia jeszcze przed pierwszą jazdą należy ustawić prawidłowe ugięcie wstępne amortyzatora. Prawidłowa wartość ciśnienia w komorze sprężyny powietrza zależy od geometrii roweru, masy rowerzysty oraz preferowanego stylu jazdy.
W celu ustawienia optymalnego ciśnienia w komoże sprężyny powietrza należy przymocować lekko zaciągniętą opaskę do mocowania kabli w taki sposóbna na goleni amortyzatora, aby operała się ona na zewnętrznej uszczelce kurzowej. Następnie należy usiąść na rower w standardowej pozycji umożliwiającej jazdę. Amortyzator powinien ugiąć się pod ciężarem użytkownika. Przed ustaleniem SAGu dźwignię CTD należy przestawić na pozycję D. W przypadku widelców ze sprężyną powietrza typu Talas należy ustawić maksymalny skok. Następnie należy zsiąść z roweru w taki sposób, aby amortyzator nie ugiął się podczas zsiadania. Odległość między uszczelką kurzową a opaską do mocowania kabla jest wartością ugięcia wstępnego. W przypadku zbyt dużego ugięcia wstępnego należy dopompować sprężynę powietrza. Jeżeli zmierzone ugięcie wstępne jest zbyt małe, ciśnienie w komorze sprężyny powietrza należy zmniejszyć. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w dla widleców w zależności od śrdnicy goleni 32/34/36mm wynosi 8,62/7,58/7,24 bar. W przypadku amortyzatorów tylnych z serii Float maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 21 bar.

Dobrze wiedzieć: Zbyt duże ugięcie wstępne może przyczynić się do nieporządanego huśtania się zawieszenia oraz do częstego "dobijania" amortyzatora. Z drugiej strony zbyt małe ugięcie wstępne nie pozwala na uzyskanie pełnego komfortu oraz pełnej trakcji zawieszenia.

W zawieszeniach o skoku do 120 mm zalecamy SAG na poziomie 15%-20% W przypadku widelców o skoku od 120mm do 160mm zalecamy SAG na poziomie 20%-30%.
W rowerach w pełni zawieszonych wartość SAG z przodu i z tyłu powinna być identyczna!