ZALECANE INTERWAYŁY SERWISOWE:


Fox Forx (
amortyzatory przednie):
wymiana oleju oraz wymiana/czyszczenie uszczelek "Dust Wiper": co 125h lub rocznie
w przypadku eksploatacji w ciężkich warunkach atmosferycznych (kurz, błoto itp.) zalecamy dodatkową wymianę oleju oraz czyszczenie uszczelek "Dust Wiper" w połowie sezonu

serwis tłumika FIT: rocznie

Fox Shox (amortyzatory tylne):
serwis komory powietrznej - z wymianą uszczelnień typu "Float Air Sleeve" - oraz serwis komory olejowej : co 125h lub rocznie

Uwaga: Stanowczo odradzamy przeprowadzania serwisu komory olejowej dampera przez nieautoryzowane "serwisy" rowerowe! Do czynności wykonywanych podczas poprawnego serwisu należą: prawidłowe ustawienie komory azotowej, wymiana uszczelek komory olejowej, napełnienie oleju oraz napompowanie azotem. Każda z wymienionych czynności posiada swoje fachowe uzasadnienie i jest niezbędna do uzyskania prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania amortyzatora:
- Podczas demontażu dampera dochodzi do samoczynnego przestawienia się komory azotowej, odpowiedzialnej za poprawny skok, ochronę dobicia oraz poprawną charakterystykę tłumienia dampera. Dane odnośnie prawidłowego ustawienia komory olejowej są tajemnicą strzeżoną przez firmę Fox Racing Shox i znane są wyłącznie oficjalnym dystrybutorom tej marki!
- Nowe uszczelki komory olejowej chronią znajdujący się w niej olej przed przedwczesnym zmieszaniem się z azotem i w ten sposób przed utratą prawidłowej charakterystyki tłumienia.
- Podczas napełniania komory olejowej stosowany jest specjalny olej hydrauliczny, charakteryzujący się zarówno odpowiednią gęstością jak i lepkością!
- W porównaniu ze zwykłym powietrzem azot posiada większe cząsteczki i nie wchodzi w reakcję z olejem. Napełnienie komory azotowej powietrzem powoduje przedwczesne przeniknięcie gazu do komory olejowej i tym samym utrate poprawnej charakterystyki tłumienia. Według posiadanych przez nas infomacji jesteśmy jedynym serwisem w naszym kraju posiadającym aparature do napełniania damperów azotem!